Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“

Ovim dokumentom mijenja se Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“ („Narodne novine“, broj 46/20 i 86/21), odnosno mijenjaju se određene odredbe u smislu dodatnih pojašnjenja, unaprjeđenja i usklađivanja sa nalazima i preporukama iz revizije koju je provelo Tijelo za reviziju u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014͘.-2020.

Savjetovanje je otvoreno do: 21.12.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22899