Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o poljoprivrednom zemljištu

Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog  Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Prijedlogom Zakona o poljoprivrednom zemljištu  smanjuju se administrativne zapreke kako bi se olakšalo raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, omogućio ostanak ljudi, pogotovo mlađe populacije u ruralnim područjima, okrupnjavanje zemljišta, stavljanje u funkciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta i državnog poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje.

Ministarstvo poljoprivrede radi kvalitetnijeg raspolaganja poljoprivrednog zemljišta postavilo je sljedeće ciljeve u okviru prijedloga ovog Zakona:

  • Stavljanje u funkciju državnog i privatnog poljoprivrednog zemljišta;
  • Zaustavljanje trenda usitnjavanja proizvodno tehnološke cjeline i potaknuti okrupnjivanje;
  • Zaustavljanje trenda smanjenja plodnosti tla i potaknuti održivo gospodarenje tlom.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.5.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5182