Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) („Narodne novine“ br. 8/18.) sadrži raspodjelu Državne i Trajne individualne kvote za 2018. godinu, popis plovila s ostvarenim pravom na Trajnu individualnu kvotu, popis plovila koja mogu ostvariti pravo na Državnu kvotu ukoliko ispune uvjete propisane ovim Pravilnikom te maksimalnu ulaznu količinu divljih tuna iz ulova ostvarenog u okviru kvote dodijeljene Republici Hrvatskoj, po pojedinom ovlašteniku povlastice u 2018. godini. Obzirom na specifičnu situaciju tijekom ovogodišnje sezone tunolova, prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) uključuje iznimku od obveze plaćanja naknade od 1 EUR/kg dodijeljene kvote za udičarsku flotu, odnosno 0,94 EUR/kg za plivaričarsku flotu, u 2018. godini. Prijedlog također sadrži i preraspodjelu kvote namijenjene za prilov na način da se od ukupno 10 tona, 8 tona prenamijeni za znanstveni ribolov.

Savjetovanje je otvoreno do: 21.5.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7457