Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu

Prijedlogom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu se zbog izvanredne situacije širenja pandemije COVID-19 produljuje rok za zaprimanje Jedinstvenog zahtjeva sa 15. svibnja na 15. lipnja, sukladno Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) br. 2020/50, te se sukladno tome pomiču za mjesec dana krajnji rokovi za: podnošenje izmjena i dopuna zahtjeva sa 1. lipnja na 30. lipnja, podnošenje zahtjeva u roku za zakašnjele zahtjeve sa 9. lipnja na 10. srpnja i prijava prijenosa prava na plaćanja sa 15. svibnja na 15. lipnja. Svi rokovi koji su kod pojedinih mjera vezani uz krajnji rok za podnošenje zakašnjelih zahtjeva pomiču se sa 9. lipnja na 10. srpnja. Iznimno u 2020. godini omogućuje se korisnicima, za vrijeme trajanja izvanrednog stanja, podnošenje Jedinstvenog zahtjeva putem AGRONET aplikacije, bez primjene elektroničkog potpisa. Dodatno, u mjeri 11. Ekološki uzgoj potpora za višegodišnje nasade podijeljena je na tri vrste kultura s različitim jediničnim iznosima potpore.

Savjetovanje je otvoreno do: 19.4.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: 

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13963