Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote za plavoperajnu tunu za 2020. godinu

Prijedlogom Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2020. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) koji se donosi temeljem 12. stavka 1. podstavaka 1., 7. i 9. te članka 40. stavka 9. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“ br. 62/17, 130/17 i 14/19) predviđeno je regulirati maksimalni ribolovni kapacitet u 2020. godini, maksimalni uzgojni kapacitet i ulaznu količinu divljih tuna na uzgajališta u Republici Hrvatskoj, vremenska ograničenja korištenja pojedinih alata, raspodjelu Državne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2020. godini te osnovna pravila vezana uz prilov.

Savjetovanje je otvoreno do: 8.1.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: 

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13138