Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Uredbe o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik

Državna ergela Đakovo i Lipik osnovana je Uredbom o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik (Narodne novine, br. 96/10 i 106/12). Uredbu je potrebno cjelokupno uskladiti kako sa Zakonom o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19.), financijskim propisima, tako i zbog jasnoće propisanih odredbi, u skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 74/15). Naime, ovim prijedlogom Uredbe, uz jasno propisane odredbe o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada, poslovanju, i upravljanju Državnom ergelom, propisuje se, između svega ostaloga, i da se Statut Državne ergele donosi uz prethodnu suglasnost Ministarstva, ne predviđa se radno mjesto zamjenika ravnatelja te se propisuje način financiranja, jer je Državna ergela korisnik državnoga proračuna, a u važećoj Uredbi je propisano da ista vodi računovodstvo i sastavlja financijske izvještaje u skladu s propisima za neprofitne organizacije.

Savjetovanje je otvoreno do: 19.12.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15355