Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i upotreba neželjenog ulova“

Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere I.22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i upotreba neželjenog ulova“ u sklopu provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., koja podrazumijeva dodjelu potpore za ulaganja u sektoru gospodarskog ribolova na moru i na slatkim vodama s ciljem unaprjeđenja dodane vrijednosti i/ili kvalitete ulova, uključujući ulaganja/aktivnosti vezane uz izravno stavljanje na tržište vlastitog ulova, u sustave sljedivosti vlastitih proizvoda, ulaganja/aktivnosti vezane uz samostalnu preradu vlastitog ulova te ulaganja/aktivnosti vezane uz pakiranje i/ili predstavljanje vlastitih proizvoda. Ulaganja obuhvaćaju ulaganja koja se provode na ribarskim plovilima te ulaganja koja se provode izvan ribarskih plovila, ali su vezana uz proizvode ribarskog plovila odnosno povećanje dodane vrijednosti i kvalitete ulova. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESI fondovi), Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture te provedbenim i delegiranim aktima koji iz istih proizlaze.

Savjetovanje je otvoreno do: 2.8.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5648