Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete na uzgajalištima dagnji

Ovim dokumentom dopunjuje se Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete na uzgajalištima dagnji (»Narodne novine«, broj 36/21), na način da će se uvažavanjem podatka o vrijednosti prodaje ostvarene u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu određivati maksimalni iznos potpore na godišnjoj razini koji pojedini korisnik može ostvariti temeljem ovoga Pravilnika, a kako bi se osiguralo zdravo financijsko upravljanje i izbjeglo prekomjerno kompenziranje u postupcima dodjele ove potpore. Posljedično ovoj odredbi dopunjuje se i pojmovnik, na način da se u isti uvodi pojam vrijednosti prodaje.

Savjetovanje je otvoreno do: 28.1.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23177