Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama. Potpora na temelju ovoga Pravilnika podrazumijeva naknadu ovlaštenicima povlastica i članovima posade ribarskog plovila za kojeg je ta povlastica izdana za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti u segmentu ribolova okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama radi pandemije virusa COVID-19, a u skladu s Paketom mjera pomoći gospodarstvu Vlade RH uslijed epidemije koronavirusa. Potpora se dodjeljuje za razdoblje od 23 dana, odnosno 8. travnja 2020. - 00:00 – 1. svibnja 2020. 00:00. Iznos potpore obračunava se sukladno izračunu i uputama iz Priloga II. Pravilnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.4.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13897