Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o visini pristojbi i naknada za službene kontrole

Člankom 1. ovoga Prijedloga Pravilnika briše se odredba članka 24. stavka 3. Pravilnika o visini pristojbi i naknada za službene kontrole („Narodne novine“, br. 84/15, 100/15 – ispravak i 14/16) koja glasi:

„3) Osoba ovlaštena za provođenje pregleda iz stavka 1. ovoga članka preglede iz stavka 1. ovoga članka, uključujući i pregled na trihinelu, smije obavljati najduže 8 sati dnevno.“.

Ova odredba odnosi se na područje radnoga zakonodavstva te ne treba biti propisana predmetnim Pravilnikom, a odredba nema utjecaj na određivanje visine pristojbi i naknada utvrđenih predmetnim Pravilnikom te se stoga predlaže brisati.

Člankom 2. ovoga Prijedloga Pravilnika provodi se reformska mjere ukidanja uporabe pečata za fizičke i pravne osobe prilikom njihovog obraćanja tijelima državne uprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.

Savjetovanje je otvoreno do: 29.3.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4866