Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu

Prijedlogom Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu, zbog uvedenih epidemioloških mjera ograničenja okupljanja ljudi radi posljedica pandemije COVID 19, produljuje se rok za završetak obvezne godišnje izobrazbe, individualnog savjetovanja ili demonstracijske aktivnosti za mjeru 10 - Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, mjeru 11 - Ekološki uzgoj i mjeru 14 - Dobrobit životinja do 25. siječnja 2022. godine. Također se produljuje rok korisnicima plaćanja za mlade poljoprivrednike u izravnim plaćanjima za dostavu preslike dokumenata o obrazovanju Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do 1. veljače 2022. godine. Izmjene se odnose i na promjenu načina obračuna smanjenja iznosa potpore za mjeru 13 - Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima s obzirom na veličinu površine koju korisnik prijavljuje za potporu. Prema tumačenju revizorskog tijela Europske komisije iznos potpore u mjeri 13 smanjuje se ovisno o ukupnoj veličini zatražene površine za mjeru 13 a ne po svakoj pojedinoj podmjeri. Korisnicima koji podnose zahtjev za potporu za DŽS kategoriju odbijena prasad produljuje se rok sa 15. siječnja na 31. siječnja 2022. za dostavu HAPIH-u ispunjenog obrasca 35. iz Priloga 4. Pravilnika kao i Registra svinja na gospodarstvu ili njegov ispis ako se vodi u elektroničkom obliku. Sukladno tome produljuje se rok HAPIH-u za dostavu podataka Ministarstvu o utvrđenoj osnovici za izračun UG za kategoriju odbijena prasad sa 20. siječnja 2022. godine na 4. veljače 2022. Također se korisnicima potpore za DŽS kategorije svinje za tov produljuje rok sa 15. siječnja 2022. na 31. siječnja 2022. godine za dostavu Ministarstvu poljoprivrede Međunarodnog tovarnog lista (CMR).
 
Savjetovanje je otvoreno do: 18.1.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
 https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19667