Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji, način odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu u okviru prioriteta Europske unije „Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije“, u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. Ovaj Pravilnik se izrađuje u svrhu usklađivanja sa pravnom osnovom, tj. podrazumijeva donošenje Pravilnika na temelju novoga Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017), a u skladu sa člankom 87. kojim je propisano da će se predmetni Pravilnik donijeti na temelju toga Zakona u roku od dvije godine od stupanja na snagu. Nadalje, usklađuje se i pravna osnova za donošenje Pravilnika u odnosu na Zakon o akvakulturi („Narodne novine“, broj 130/2017) kojim je propisano da uvjete, kriterije i način dodjele potpora u akvakulturi propisuje ministar poljoprivrede pravilnikom. Osim usklađivanja sa pravnom osnovom, ovaj dokument sadrži određene izmjene i dopune trenutno važećeg Pravilnika kojima su odredbe usklađene i unaprjeđene u skladu sa praksom i iskustvom stečenim tijekom dosadašnje provedbe Pravilnika, a sadrže dodatna pojašnjenja u dijelovima vezanima uz postupke i obveze u svrhu smanjenja administrativnog opterećenja korisnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.7.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7944

Obrazloženje:

Za predmetni Prijedlog pravilnika je predviđeno e-savjetovanje u trajanju od petnaest (15) dana. Naime, ovaj dokument se donosi u svrhu usklađivanja sa pravnom osnovom, a podrazumijeva definiranje uvjeta, kriterija, načina odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu koji su, uz Uredbu (EU) br. 508/2014 o EFPR-u te Uredbu (EU) br. 1303/2013 o ESI fondovima detaljno već prethodno propisani. Nadalje, predmetni Pravilnik nadopunjuje se s dodatnim pojašnjenjima koja se uvode na temelju dobre prakse i stečenog iskustva u dosadašnjoj provedi. Dakle, Pravilnik je potrebno objaviti u što kraćem roku, s ciljem učinkovitog povlačenja sredstava iz proračuna EU, u skladu sa rokovima definiranim na razini EU, a uzimajući u obzir gore navedeno. Slijedom toga, trajanje e-savjetovanja je skraćeno na 15 dana.