Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o protokolima za ispitivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorti u svrhu priznavanja

Prijedlogom nacrta navedenog prenose se odredbe Provedbene Direktive Komisije (EU) 2022/1647 оd 23. rujna 2022. o izmjeni Direktive 2003/90/EZ u pogledu odstupanja za ekološke sorte poljoprivrednih biljnih vrsta prikladne za ekološku proizvodnju i Provedbene Direktive Komisije (EU) 2022/1648 оd 23. rujna 2022. o izmjeni Direktive 2003/91/EZ u pogledu odstupanja za ekološke sorte povrtnih vrsta prikladne za ekološku proizvodnju. Navedene Direktive propisuju odstupanja za priznavanje ekoloških sorti. Naime, potrebno je osigurati da proizvođači mogu upotrebljavati ekološke sorte koje ne mogu uvijek ispuniti kriterije različitosti, ujednačenosti i postojanosti prilikom priznavanja sorti zbog visoke razine genetske i fenotipske raznolikosti. Navedene direktive propisuju odstupanja u protokolima koji se primjenjuju za ispitivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti za pojedine biljne vrste (ječam, kukuruz, raž, pšenica, mrkva, korabica). Također, direktive predviđaju i određena odstupanja za ekološke sorte prilikom provedbe ispitivanja gospodarske vrijednosti sorti.

Savjetovanje je otvoreno do: 1.4.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23525