Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjeni Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, s nacrtom konačnog prijedloga zakona

Postojećim Zakonom o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (Narodne novine, broj 61/18) (u daljnjem tekstu: Zakon o HPK) uređuje se status, ustroj, poslovi, zadaci, članstvo i način financiranja Hrvatske poljoprivredne komore. U skladu s Odlukom o donošenju Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom (Narodne novine, broj 146/20) i Zaključkom Vlade Republike Hrvatske o provedbi zakonodavnih aktivnosti povezanih s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, u odredbama Zakona o HPK koji se odnose na pozivanje na kunu izvršit će se prilagodba s Odlukom o donošenju Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom radi pune prilagodbe hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura kao službene valute što će doprinijeti da Republika Hrvatska postane dijelom ekonomske i monetarne unije čija je valuta euro. S obzirom na planirane rokove donošenja, predlaže se odobravanje provedbe skraćenog javnog savjetovanja u trajanju od 15 dana za Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, s nacrtom konačnog prijedloga zakona.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.8.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21510