Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Postojećim Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, br. 29/18 i 32/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o OPG-u) utvrđuju se uvjeti za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede i s njom povezanih dopunskih djelatnosti koje se obavljaju na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (u daljnjem tekstu: OPG) kao organizacijskom obliku, način i uvjeti za upis u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik OPG-ova), odgovornost, prava i obveze nositelja i članova OPG-a te se utvrđuju nadležna tijela i nadzor u primjeni Zakona. Donošenjem Zakona o OPG-u pridonijet će se daljnjem jačanju temeljnog normativnog okvira za OPG-ove kao strateški važne organizacijske oblike poljoprivrednika u Republici Hrvatskoj. U skladu s Odlukom o donošenju Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom (Narodne novine, broj 146/20) i Zaključka Vlade Republike Hrvatske o provedbi zakonodavnih aktivnosti povezanih s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, u odredbama Zakona o OPG-u koji se odnose na pozivanje na kunu izvršit će se prilagodba s Odlukom o donošenju Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom radi pune prilagodbe hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura kao službene valute što će doprinijeti da Republika Hrvatska postane dijelom ekonomske i monetarne unije čija je valuta euro. S obzirom na planirane rokove donošenja, predlaže se odobravanje provedbe skraćenog javnog savjetovanja u trajanju od 15 dana za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o OPG-u.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.8.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21475