Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o stručnom osposobljavanju ovlaštenih osoba u slatkovodnom ribarstvu

Prijedlog Pravilnika izrađen je na temelju odredbi članka 58. stavka 1. Zakona o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“ broj 63/19), te se prijedlogom propisuje program stručnog osposobljavanja ovlaštenih osoba za obavljanje inspekcijskog nadzora u slatkovodnom ribarstvu, inspekcijskog nadzora na tržnicama i u objektima tržišta proizvoda ribarstva, inspekcijskog nadzora transportnog sredstva koji sudjeluje u prometu proizvoda ribarstva i neposrednog nadzora u slatkovodnom ribarstvu. U skladu s navedenim sadržajem prijedloga Pravilnika evidentno je da se ovim Pravilnikom ne utječe na interese građana i pravnih osoba te iako ne postoji obaveza savjetovanja s javnošću pri donošenju ovog podzakonskog propisa kako je definirano člankom 11. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/2015 i 69/2022), predloženo je da se prijedlog Pravilnika uputi na provođenje skraćenog postupka e-savjetovanja za predmetni propis u trajanju od 15 dana.

Savjetovanje je otvoreno do: 2.6.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24115