Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19“ pridnenim povlačnim mrežama - koćama za studeni/prosinac 2020. godine

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti pridnenim povlačnim mrežama - koćama. Potpora na temelju ovoga Pravilnika podrazumijeva naknadu ovlaštenicima povlastica i članovima posade ribarskog plovila za kojeg je ta povlastica izdana za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti u segmentu ribolova pridnenim povlačnim mrežama - koćama radi pandemije virusa COVID-19 i nije obvezna za korisnike koji ne žele sudjelovati. Potpora se dodjeljuje za razdoblje od 42 dana, odnosno 20. studenoga 2020. - 00:00 – 31. prosinca 2020. 00:00. Iznos potpore obračunava se sukladno izračunu i uputama iz Priloga II. Pravilnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.11.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15284