Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o lovostaju jegulje u 2021. godini

Prijedlogom Pravilnika o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2021. godini planirano je propisati zabranu ribolova jegulje u periodu od 1. lipnja u 00:00 sati do 31. kolovoza u 24:00 sata uslijed prepoznatog općenito lošeg stanja stoka. Obaveza propisivanja lovostaja jegulja proizlazi iz Preporuke GFCM/42/2018/1 o višegodišnjem planu upravljanja za jegulju u Sredozemnome moru kojom se utvrđuju mjere upravljanja za jegulju (Anguilla anguilla) u Sredozemnome moru (geografska potpodručja GFCM-a od 1 do 27). Mjere iz Preporuke Europska unija transponirala je u svoje zakonodavstvo, uključujući i uvođenje potpune zabrane ribolova od tri uzastopna mjeseca tijekom kalendarske godine, pri čemu razdoblje zabrane svaka država članica treba utvrditi u skladu s ciljevima očuvanja iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 1100/2007 od 18. rujna 2007. o uvođenju mjera za obnavljanje stoka europske jegulje, nacionalnim planom ili nacionalnim planovima upravljanja za jegulju i vremenskim obrascima migracija jegulje u državi članici. U skladu s navedenom Preporukom zabrana ribolova primjenjuje se na sve morske vode Sredozemnog mora i na bočate vode kao što su estuariji, obalne lagune i prijelazne vode. Za 2021. godinu ova obveza prenesena je u pravo Unije putem Uredbe Vijeća (EU) 2021/90 od 28. siječnja 2021. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2021. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u Sredozemnom i Crnome moru. Slijedom znanstvene preporuke, za 2020. godinu proveden je lovostaj u razdoblju od 1. lipnja do 31. kolovoza te ovim putem predlažemo da se isto vremensko razdoblje primjeni i za 2021. godinu.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.5.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16386