Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o akvakulturi, s Konačnim prijedlogom zakona

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o akvakulturi, s Konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Na sjednici održanoj 2. kolovoza 2018. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Zaključak KLASA: 022-03/18-07/355, URBROJ: 50301-25/06-18-2, kojim se prihvaća Prijedlog smanjenja broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, te se zadužuju nadležna tijela državne uprave za provedbu svih aktivnosti radi provedbe navedenog akta. Ovim zakonskim prijedlogom propisuje se nadležnost Ministarstva za obavljanje poslova Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe koji se odnose na obavljanje savjetodavne djelatnosti u području akvakulture i stručnog osposobljavanja za obavljanje djelatnosti akvakulture, a propisani su Zakonom o akvakulturi. Predložene izmjene u skladu su s navedenim Zaključkom Vlade Republike Hrvatske.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.10.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8943