Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“

Pravilnikom se mijenjaju i dopunjuju odredbe važećeg Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze ribe i zakloništa“ („Narodne novine“, broj 3/18, 64/18, 38/19 i 106/19) u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., a u svrhu omogućavanja fleksibilnosti prilikom provedbe operacija uvođenjem odstupanja u iznosu od najviše 20% unutar grupe radova u odnosu na iznos odobren važećom Odlukom o dodjeli sredstava odnosno Odlukom o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava. Nadalje, u odnosu na osnovni pravilnik koji se primjenjuje okviru ove mjere, ovaj Pravilnik sadrži i druga dodatna pojašnjenja i unaprjeđenja u svrhu smanjenja administrativnog opterećenja korisnika, prvenstveno pojašnjenja prihvatljivih troškova u okviru ulaganja. Ovim Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika se ne mijenjaju osnovni uvjeti utvrđeni važećim Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru provedbe mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa. Dakle, ovaj dokument sadrži određene izmjene i dopune trenutno važećeg Pravilnika kojima su odredbe usklađene i unaprjeđene, u skladu sa praksom i iskustvom stečenim tijekom dosadašnje provedbe Pravilnika te u skladu sa nalazima i preporukama iz revizije koju je provelo Tijelo za reviziju u okviru provedbe Operativnog programa.

Savjetovanje je otvoreno do: 29.9.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14837