Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Školske sheme (Narodne novine, br. 98/19 i 99/20) donosi se kao dokument kojim se u prijelaznom razdoblju, do donošenja izmjena Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme za razdoblje od 2017. do 2023., postojeći programski okvir Školske sheme nastoji dodatno uskladiti s pravnom stečevinom Europske unije, a ujedno se nastoji i poboljšati sama provedba Školske sheme. Pravilnikom se mijenja postojeći članak 12.a, a izmjena navedenog članka izvršena je u skladu s preporukom Europske komisije i raspoloživim povijesnim podacima o cijenama proizvoda koji su prihvatljivi za distribuciju i raspodjelu učenicima. Izrada i uvrštavanje navedenoga članka posljedica je potrebe da se u provedbu Školske sheme u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom i. Uredbe (EU) br. 39/2017 uvedu mehanizmi kontrole sa svrhom zaštite financijskih interesa EU te da se ujedno racionalizira utrošak financijskih sredstava kroz kontrolu prihvatljivosti cijena proizvoda koji se distribuiraju u škole.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.11.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15288