Savjetovanje s javnošću za Prijedlog strategije razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2017. - 2020. s Akcijskim planom 2017. - 2019.

Dosadašnjim pristupom ekonomskim djelatnostima prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala i proizvodnja namještaja nije bilo moguće stvoriti preduvjete za njihov razvoj. Vlada RH je uvidjela potrebu za strateškim određenjem prema njihovu razvoju te će kroz ovu Strategiju omogućiti: stvaranje preduvjeta za restrukturiranje postojećeg nezadovoljavajućeg stanja u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja; stvaranje pretpostavki za potpuno uklanjanje prepreka koje stoje na putu rasta i razvoja djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja; i oblikovanje okruženja ekonomski privlačno za nova ulaganja i nove poslovne subjekte.

Nacrt Strategije razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2017. - 2020. s Akcijskim planom 2017. - 2019. prvi je nacionalni dokument izrađen nakon ulaska RH u Europsku uniju kojim se planira strateški razvoj predmetnih djelatnosti, čime se za ovo gospodarstvo prihvaćaju načela i vođenje politika u europskim okvirima.

Strategija će omogućiti: stvaranje preduvjeta za restrukturiranje postojećeg nezadovoljavajućeg stanja u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja; stvaranje pretpostavki za potpuno uklanjanje prepreka koje stoje na putu rasta i razvoja djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja;  oblikovanje okruženja ekonomski privlačno za nova ulaganja i nove poslovne subjekte. U uvjetima uklonjenih institucionalnih ograničenja, razdoblje od 2017. do 2020. godine je razdoblje u kojem se mogu očekivati ekonomski učinci poput rasta dodane vrijednosti, isporuke roba na jedinstveno tržište EU i izvoza u treće zemlje; društveni učinci poput povećanja zaposlenosti i ravnomjernog regionalnog razvoja te okolišni i energetski učinci poput povećanja smanjenja emisije stakleničkih plinova, iskorištavanja energetskog potencijala biomase, učinkovitosti u proizvodnji električne i toplinske energije te povećanja korištenja proizvoda od drva umjesto energetski intenzivnih materijala. Strategija će biti provedena putem Akcijskog plana 2017.- 2019., koji će biti način praćenja i prilagođavanja usvojenih razvojnih mjera novim okolnostima i promjenama, te procjena učinkovitosti mjera preko jasno definiranih pokazatelja. Ministarstvo poljoprivrede redovno će Vladi RH za svaku prethodnu godinu provedbe Strategije podnositi godišnja pisana izvješća.

Upoznavanje javnosti, svih zainteresiranih strana te pravnih i fizičkih osoba s prioritetnim područjima razvoja,  razvojnim mjerama i  ciljevima razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.3.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4783