Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o lovstvu, s konačnim prijedlogom zakona

Zakonom o lovstvu („Narodne novine“, br. 99/18-) uređuje se gospodarenje lovištem i divljači. Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi navedenoga Zakona i propisa donesenih na temelju navedenog Zakona obavlja lovna inspekcija Ministarstva poljoprivrede, dok upravni nadzor obavlja Ministarstvo poljoprivrede. Nacionalnim programom reformi za 2018. utvrđene su mjere za jačanje konkurentnosti gospodarstva i unaprjeđenje poslovnog okruženja (mjera 4.1. i 4.1.1.) te s njima u vezi mjera „Objedinjavanje gospodarskih inspekcija“ kao temelj za učinkovitije obavljanje inspekcijskih poslova, koji se sada obavljaju u središnjim tijelima državne uprave, u konkretnom slučaju inspekcijskih poslova koje obavlja lovna inspekcija Ministarstva poljoprivrede. S obzirom na to da poslove inspekcijskih nadzora iz nadležnosti lovne inspekcije Ministarstva poljoprivrede od 1. travnja 2019. godine preuzima Državni inspektorat, potrebno je izmijeniti odredbe Zakona o lovstvu („Narodne novine“, broj 99/18).

Savjetovanje je otvoreno do: 15.2.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10159