Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote

Prijedlogom pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote planira se izmjena propisa na način da se omogući izuzeće od obveza plaćanja naknade do 15. siječnja za ulov ostvaren u protekloj godini. Također, izmjene uključuju i zadržavanje individualnih kvota za 2021. godinu u istom postotnom udjelu u ukupnoj kvoti dodijeljenoj ovom segmentu ribolova kao što je to bio slučaj u 2020. godini zbog poremećaja na tržištu uzrokovanih COVID-19 pandemijom. Osim toga, dodaju se dva iskrcajna mjesta, Cavtat i Slano, kako bi se uskladio popis iskrcajnih mjesta s onim za ulov igluna.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.12.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15572