Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika za ispitivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorti u svrhu priznavanja

Ovim Pravilnikom utvrđuju se minimalne karakteristike i uvjeti koje biljne vrste moraju ispuniti prilikom ispitivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti (u daljnjem tekstu: DUS) sorti u svrhu priznavanja. Prijedlogom nacrta navedenog Pravilnika prenose se odredbe Provedbene direktive Komisije 2021/746/EU od 6. svibnja 2021. godine o izmjeni direktiva 2003/90/EZ i 2003/91/EZ u pogledu protokolâ za ispitivanje određenih sorata poljoprivrednih biljnih vrsta i vrsta povrća te o izmjeni Direktive 2003/90/EZ u pogledu određenih botaničkih naziva bilja. Protokolima, odnosno vodičima navedenim u Direktivi 2021/746 nastoji se osigurati usklađenost s pravilima u pogledu minimalnih karakteristika koje se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za ispitivanje DUS-a sorata poljoprivrednih biljnih vrsta i povrća.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.12.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19315