Savjetovanje sa javnošću o prijedlogu Pravilnika o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija

Prijedlogom Pravilnika o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija preciznije se definira postupak i uvjeti priznavanja organizacija kao i njihovo djelovanje. U odnosu na postojeći Pravilnik (NN 112/2018 i 84/2019) precizira se pravni oblik organizacije definiranjem da se može raditi o pravnoj osobi koja može biti zadruga, d.o.o. ili d.d. te s tim u vezi i dokumentacija koja to potvrđuje, definiraju se uvjeti priznavanja odnosno dostatna gospodarska aktivnost za priznavanje organizacija proizvođača čiji članovi obavljaju mali priobalni ribolov obzirom da sukladno uredbi EU mogu biti posebno uzeti u obzir, propisuju se kriteriji dovoljne gospodarske aktivnosti za priznavanje organizacija čiji članovi obavljaju ribolov vrsta koje su pod ulovnom kvotom, za priznavanje na području iskrcajnog mjesta, mijenjaju se kriteriji dostatne gospodarske aktivnosti za uzgajivače, definiraju se slučajevi prijenosa i prestanka važenja povlastice člana organizacije te se mijenjaju obrasci zahtjeva za priznavanje, plana proizvodnje i trženje i godišnjeg izvješća. Nadalje, definiraju se vrste proizvoda ribarstva koje se radi količina ili vrijednosti smatraju gospodarski važnima te se za njih može dobiti priznavanje organizacije i donosi se popis iskrcajnih mjesta za koja se može tražiti priznavanje (popis obuhvaća iskrcajna mjesta gdje je zabilježeno više od 55 tona iskrcaja kroz promatrano trogodišnje razdoblje). Ovim Pravilnikom se također vodi računa o već priznatim organizacijama kako bi mogle nastaviti svoje djelovanje.

Savjetovanje je otvoreno do: 29.11.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19054