Obrazac prethodne procjene za prijedlog Zakona o hrani

Zakon o hrani („Narodne novine“ br: 81/13, 14/14, 30/15 i 115/18) potrebno je uskladiti s već izrađenim Prijedlogom Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja kojim se osigurava provedba Uredbe o službenim kontrolama (EU) 2017/625 i to u dijelu podjele nadležnosti za provođenje službenih kontrola, preraspodjele određenih zadaća nadležnih tijela te potrebe za dodatnim uređivanjem područja koja do sada nisu bila jasno definirana, a i koja je potrebno tek definirati. Zbog velikog opsega izmjena i dopuna potrebno je pristupiti izradi novog Zakona o hrani.

Savjetovanje je otvoreno do: 24.3.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16177