Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

Prijedlog Pravilnika sadrži vrste ribolovnih dozvola, ribolovne alate koje je dozvoljeno koristiti, cijene pojedinih kategorija dozvola, prodaju dozvola, sadržaj ugovora o prodaji dozvola te označavanje ulova iz športskog i rekreacijskog ribolova kao i minimalne veličine riba i drugih morskih organizama koje dozvoljeno uloviti

Savjetovanje je otvoreno do: 3.12.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6479