Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“

Pravilnikom se mijenja odredba članka 6. stavka 1. točke e) važećeg Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze ribe i zakloništa“ („Narodne novine“, broj 3/18, 64/18, 38/19, 106/19, 111/20 i 104/21) u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., a kojom je propisana iznimka u odnosu na uvjet vezan za građevinsku dozvolu. Naime, trenutno je propisano da korisnik za ostvarivanje potpore mora imati ishođenu građevinsku dozvolu ili iznimno može imati i glavni projekt, ali je dužan građevinsku dozvolu ishoditi u roku od osam mjeseci od izdavanja Odluke o dodjeli sredstava. Uzimajući u obzir složenost postupaka ishođenja navedenoga, a s ciljem nastavka te realizacije projekata te što učinkovitijeg korištenja sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, predviđeno je ovu iznimku prilagoditi na način da se rok za ishođenje građevinske dozvole ne utvrđuje u odnosu na donošenje Odluke o dodjeli sredstava već u odnosu na podnošenje Zahtjeva za isplatu. Slijedom toga, predviđeno je da je krajnji rok za ishođenje građevinske dozvole najkasnije do podnošenja prvog Zahtjeva za isplatu.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.4.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20406