Savjetovanje s javnošću za Prijedlog naputka o načinu primjene izuzeća od navođenja nutritivne deklaracije na hrani

Predmetnim Prijedlogom naputka daje se tumačenje odredbe iz Priloga V. točke 19. Uredbe (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani. Navedena odredba propisuje da se na hranu, uključujući hranu iz domaće proizvodnje, koju proizvođač malih količina izravno isporučuje krajnjem potrošaču ili lokalnim maloprodajnim trgovinama koje izravno opskrbljuju krajnjeg potrošača, ne primjenjuje zahtjev obveznog navođenja nutritivne deklaracije koja je propisana navedenom Uredom o informiranju potrošača o hrani. S obzirom da je Europska komisija ostavila da se navedena definicija detaljnije pojasni i definira na nacionalnoj razini, izrađen je Naputak za subjekte u poslovanju s hranom i za osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola koji će osigurati rješavanje trenutne pravne nesigurnosti i osigurati jasnu primjenu citirane odredbe.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.6.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5371