Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“

Ovim dokumentom propisuje se provedba potpore u okviru mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“ u okviru Prioriteta 1. Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu „ Poticanje održivog ribarstva te obnova i očuvanje bioloških resursa“ u okviru provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. - 2027. godine, a u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 (SL L 247, 13.7.2021.), Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30.6.2021) te delegiranih i provedbenih propisa koji iz istih proizlaze. Predmet potpore je naknada vlasniku ribarskog plovila koja obuhvaća jednokratna bespovratna novčana sredstava za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti koji se provodi za segmente gospodarskog ribolova na moru obuhvaćene važećim Akcijskim planom iz članka 22. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, koji se izrađuje na temelju i sastavni je dio godišnjih izvješća o ravnoteži između ribolovnih kapaciteta i ribolovnih mogućnosti ribolovne flote, a kako bi se postigla osnovna svrha i namjena ove mjere a to je stabilna i trajna ravnoteža između ribolovnih kapaciteta i ribolovnih mogućnosti.

Savjetovanje je otvoreno do: 8.5.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23832