Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske. Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Pravilnika o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske. Prijedlogom Pravilnika o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske propisuju se sadržaj zahtjeva, dokumentacija i način plaćanja naknade za osnivanje prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države. Predmetni Pravilnik je potreban Ministarstvu poljoprivrede u postupcima osnivanja prava građenja i služnosti na poljoprivrednom zemljištu. Kako bi Ministarstvo čim prije započelo rješavati zahtjeve vezane za ovu problematiku, potrebno je u što kraćem roku donijeti ovaj Pravilnik.

Savjetovanje je otvoreno do: 16.8.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11554