Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje

Predmetni prijedlog pravilnika donosi se temeljem Zakona o zaštiti životinja (NN 102/17), članak 61. stavak 7., kojim je propisano kako uvjeti za način držanja životinja u skloništu, osposobljenost osoblja koje sakuplja životinje i brine se o njima u skloništu, postupanje sa životinjama, rad skloništa te sadržaj i način vođenja upisnika skloništa moraju biti propisani pravilnikom.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.3.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10254