Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje

Izradi Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje pristupilo se zbog uočenih nedostataka kroz primjenu Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje (Narodne novine, broj 99/19) kao i zbog DELEGIRANE UREDBE KOMISIJE (EU) 2019/2035 оd 28. lipnja 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za objekte u kojima se drže kopnene životinje i valionice te u pogledu pravila o sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja i jaja za valjenje koja se primjenjuje od 21. travnja 2021. godine te se ista odnosi i na skloništa za životinje.

Savjetovanje je otvoreno do: 24.12.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15377