Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu

Prijedlog Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu donosi najvažnije promjene vezano uz tip operacije 10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama (članak 112c.). Za navedenu operaciju produljuje se rok za dostavu obvezne dokumentacije (petogodišnji plan gnojidbe, analiza tla i analiza stajskog gnoja te računi za obavljene analize) iznimno za 2021. godinu do 15. prosinca 2021. Također je omogućeno da se u slučaju kada je ukupna površina svih ARKOD parcela za koje se traži potpora manja ili jednaka 1 ha analiza tla radi na temelju prosječnog uzorka, te da se analiza tla dostavlja na uvid samo prve godine prilikom ulaska u sustav potpore, a račun obavljene analize tla ne smije biti stariji od 3 godine. Sve kako smo zaključili na sastanku s HPK i poljoprivrednicima. Tablice 17. i 18. Priloga 1. Pravilnika, koje se odnose na propisane dozvoljene količine stajskog gnoja kao i godišnje količine dušika u stajskom gnoju i količina stajskog gnoja po UG, su dopunjene i usklađene s Akcijskim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla. U mjeri 14 Dobrobit životinja za kategoriju odbijena prasad propisana je obveza korisniku da do 31. prosinca godine u kojoj podnosi Jedinstveni zahtjev dostavi Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu na uvid Registar svinja na gospodarstvu, uz već propisanu obvezu o dostavi popunjenog Obrasca 35. iz Priloga 4. (izmjena u članku 134. Pravilnika). HAPIH će temeljem navedene dvije evidencije provjeravati usklađenost broja grla za koje je prijavljen završetak proizvodnog ciklusa i broja oprasene prasadi. Za područje dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja kod mliječnih krava, u zahtjevu Obogaćivanje ležišta ispravljena je minimalna količina stelje/slame koja se obvezno mora staviti u ležište sa 2 na 3 kg. Radi usklađivanja sa odredbama članka 15. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 118/18., 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21) i Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09) izmijenjene su odredbe članaka 172., 174., 175., 176. i 177. Pravilnika koje se odnose na donošenje odluka o iznosu prava na potporu, odluka o povratu sredstava te na postupak žalbi (prigovora).

Savjetovanje je otvoreno do: 7.8.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17114