Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi sustava knjigovodstvenih podataka

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 124. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21) ustrojilo je sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka te ga provodi na način i prema uvjetima koji su propisani Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o provedbi sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka („Narodne novine“ broj 70/15, 6/18). Sukladno izmjenama Zakona o poljoprivredi te pripajanju Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe Ministarstvu poljoprivrede, potrebno je donijeti Pravilnik o provedbi sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka kojim će se definirati provođenje godišnjeg istraživanja o strukturi, proizvodnji, prihodima i rashodima poljoprivrednika, upravljanje doznačenim novčanim sredstvima, institucije koje sudjeluju u organizaciji i provedbi FADN istraživanja, članstvo i poslove Nacionalnog FADN odbora te uvjete za davanje anonimiziranih individualnih rezultata FADN istraživanja.

Savjetovanje je otvoreno do: 26.2.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19737.