Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Plana gospodarenja smeđim medvjedom u Republici Hrvatskoj

Obveza donošenja predmetnog Plana gospodarenja sadržana je u članku 44. stavku 5. Zakona o lovstvu („Narodne novine“, broj 99/18. i 32/19.). Gospodarenje smeđim medvjedom u Republici Hrvatskoj usklađeno je s međunarodnim konvencijama još od 2004. godine, kada je donesen prvi plan gospodarenja ovom vrstom. Razlog izrade ovog Plana gospodarenja proizlazi iz tri bitna čimbenika: usklađivanje zakonske regulative Republike Hrvatske s europskim zakonodavstvom, novije genetske spoznaje o veličini i statusu populacije te novije spoznaje o rasprostranjenosti smeđeg medvjeda na području naše zemlje. Savjetovanje je otvoreno do: 21.6.2019. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10958