Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

Pravilnikom o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) regulira se obavljanje ribolova, dozvoljeni ribolovni alati i ribolovna oprema, način raspolaganja državnom kvotom i uvjeti za dodjelu iste, minimalna ulovna veličina i prezentacija ulova, upravljanje kapacitetom ribolovne flote za ulov, obavljanje športskog i rekreacijskog ribolova igluna, uzorkovanje i luke određene za iskrcaj. Prijedlogom izmjena Pravilnika planirano je odgoditi obvezu plaćanja naknade za ulov igluna u 2019. godini, kao što je to učinjeno i u gospodarskom ribolovu plavoperajne tune udičarskim alatima. Također, u skladu s nacionalnom kvotom za ribolov igluna u 2019. godini od ukupno 57.927 tona prijedlog Pravilnika predviđa raspodjelu kvote po kategorijama ribolova i grupama alata. Osim toga, prijedlogom propisa planirano je i propisati kako će se rekreacijska kvota dodjeljivati na temelju Javnog natječaja po istom principu kao i za plavoperajnu tunu.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.3.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10586