Prijedlog pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te o ribolovu tramatom

Prijedlog Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te o ribolovu tramatom izrađen je na temelju članka 12. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, br. 62/2017, 14/2019 i 30/23). Pravilnikom je planirano propisati način obavljanja gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te ribolov tramatom (u daljnjem tekstu: ribolovni alati), konstrukcijsko-tehničke osobine i namjena pojedinih ribolovnih alata i ribolovne opreme te prostorno-vremenska ograničenja ribolova u određenim dijelovima ribolovnog mora i uvjete obavljanja ribolova ribolovnim alatima u pojedinim dijelovima ribolovnog mora. Ovim Pravilnikom će se staviti izvan snage važeći Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova („Narodne novine“, br. 84/15, 94/15, 107/15, 61/17 i 64/17).

Savjetovanje je otvoreno do: 1.9.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24829