Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, s Konačnim prijedlogom zakona

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, s Konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Sukladno zaključku Vlade RH o smanjenju broja agencija od 2. kolovoza 2018 potrebno je izmijeniti naziv agencije u Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Savjetovanje je otvoreno do: 28.9.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8657