Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o granicama i površini ribolovnih područja i ribolovnih zona za slatkovodni ribolov te o dopuštenosti i ograničenjima ribolova

Prijedlog Pravilnika temelji se na članku 6. stavku 4., članku 11. stavku 1. točkama 1. i 5. i stavku 2. te članku 40. stavku 5. Zakona o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, broj 63/19). Predloženim prijedlogom Pravilnika određuju se: granice ribolovnih područja i ribolovnih zona na ribolovnim vodama Republike Hrvatske na kojima je dopušteno obavljanje sportskog ribolova, granice ribolovnih područja i ribolovnih zona na ribolovnim vodama Republike Hrvatske na kojima je dopušteno obavljanje gospodarskog ribolova, način označavanja granica ribolovnih područja i ribolovnih zona, način vođenja upisnika ribolovnih područja i ribolovnih zona u elektroničkom obliku te dopuštenost i ograničenje ribolova unutar propisanih granica ribolovnih voda, ribolovnih zona i ribolovnih područja u dijelu inundacijskog područja pokrivenog vodom, u dunavcima i koritu vodotoka.

Savjetovanje je otvoreno do: 5.11.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18842