Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o postupku, načinu ostvarivanja prava i načinu korištenja sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Ovim pravilnikom je detaljno razrađen postupak raspodjele sredstava OKFŠ-a za vatrogastvo, razminiranje, znanstveno – istraživačke radove, državne šume i šume privatnih šumoposjednika.

Savjetovanje je otvoreno do: 1.7.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16723