Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Prijedlogom Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske određuje se način utvrđivanja početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zakup, zakup zajedničkih pašnjaka i zakup za ribnjake, te osnovica, visina, način obračuna, rokovi dospijeća i rok uplate primatelju naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture. Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske je do 10. lipnja 2018. godine. Savjetovanje je otvoreno do: 10.6.2018.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.6.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7422