Savjetovanje s javnošću za Prijedlog programa potpora za organizaciju manifestacija u 2017. godini

Prijedlogom programa potpora za organizaciju manifestacija u 2017. godini uređuju se ciljevi, korisnici, uvjeti i postupci dodjele potpora za organizaciju manifestacija iz djelokruga rada Ministarstva poljoprivrede u obliku bespovratnih financijskih sredstava. Ovaj Program predstavlja akt temeljem kojeg se dodjeljuju potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore. Temeljem Programa Ministarstvo dodjeljuje potpore sa ciljem poticanja promocije domaćih proizvoda, povezivanja proizvođača i unapređenja poljoprivredne proizvodnje i prodaje.

Savjetovanje je otvoreno do: 1.11.2017.

Savjetovanje možete pronaći ovdje.