Savjetovanje s javnošću na nacrt Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima za građevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji u zatvorenom prostoru

Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo je aktivnosti izrade nacionalnog dodatka uz normu EN 13031-1, Staklenici, projektiranje i izgradnja pri HZN, obzirom da se ključna prepreka daljnjem rastu i razvoju poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj, poglavito proizvodnje voća i povrća, odnosi na ograničenja prilikom projektiranja, i građenja građevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji u staklenicima i plastenicima. Radna skupina pri HZN/TO 536 Vrata, prozori i staklo u graditeljstvu izradila je tekst nacionalnog dodatka na normu HRN EN 13031-1. koji je objavljen krajem siječnja 2021. godine. Kako bi se spomenuti Nacionalni dodatak na adekvatan način implementirao u hrvatsko zakonodavstvo, pripremljen je nacrt ovog Pravilnika. Cilj ovog podzakonskog akta je implementacija Nacionalnog dodatka HRN EN 13031-1:2020/NA Staklenici – Projektiranje i izgradnja – 1. dio: Staklenici za komercijalnu proizvodnju, kao i svih pratećih normi na koje se HRN EN 13031-1 i HRN EN 13031-1:2020/NA pozivaju, a nalaze se u prilozima Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije, pri čemu se očekuju benefiti u vidu smanjenja razine početnih proizvodnih ulaganja, a samim time i snižavanja cijena proizvodnje.

Savjetovanje je otvoreno do: 2.6.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16461