Nacionalni program očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u RH 2021.-2025.

Nacionalni program očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj temeljni je akt očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja te upravljanja genetskim životinjskim resursima. Donošenje novog Nacionalnog programa dati će novi zamah aktivnostima očuvanja životinjskih genetskih izvora, kako na nacionalnoj tako i regionalnoj i međunarodnoj razini. U Nacionalni program uvrštene su promjene koje odražavaju do sada postignute rezultate te promjene koje su se dogodile u regulativama Europske unije iz djelokruga očuvanja životinjskih genetskih resursa, a koje zahtijevaju usklađivanje, a time i unaprjeđenje provedbe uzgojnih programa izvornih i ugroženih hrvatskih pasmina i njihovo usko povezivanje u mrežu Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske koju vodi Ministarstvo poljoprivrede.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.1.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15602