Savjetovanje s javnošću za Prijedlog izmjene Pravilnika o o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama

Pravilnikom o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama („Narodne novine“, br. 30/18, 49/18 i 78/18) regulirane su konstrukcijsko – tehničke osobine, način upotrebe, namjena i ciljane vrste obalnih mreža potegača za lov gire, potegača velikog oka i potegača malog oka, prostorno – vremenska ograničenja ribolova mrežama potegačama, uvjeti i način izdavanja Odobrenja za gospodarski ribolov na moru pojedinim ribolovnim alatom, kriteriji za izdavanje, sadržaj obrasca i uvjeti pod kojima je moguće izdavanje Odobrenja i sadržaj i način vođenja Registra odobrenja. Prijedlogom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama se: - preciziraju uvjeti korištenja pomoćnog plovila u gospodarskom ribolovu mrežama potegačama, - navodi popis ribolovnih područja – tzv. ribolovnih pošta, - preciziraju uvjeti odnosa plovila u odnosu na ribolovnu poštu određenu geografskom pozicijom za vrijeme obavljanja ribolova, - ograničava ribolov potegačom malog oka „oližnicom“ na ribolovnu podzonu E4 i sjeverni dio ribolovne podzone F2, u akvatoriju od Šibenskog mosta do Skradinskog mosta, - omogućava dodatni rok za podnošenje Zahtjeva za izdavanje Odobrenja za potegaču malog oka tipa oližnica i smanjuje kriterij potrebnog broja dana, - propisuje 1. lipnja 2019. godine kao krajnji rok do kojeg su podnositelji Zahtjeva za izdavanje Odobrenja dužni uskladiti plovilo s uvjetima propisanim Pravilnikom u smislu duljine i kapaciteta.

Savjetovanje je otvoreno do: 6.4.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10585