Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

Prijedlogom Pravilnika o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom omogućuje se podnošenje zahtjeva i izdavanje odobrenja onim vlasnicima plovila kojima su izdana odobrenja u prvom autorizacijskom ciklusu. Naime, temeljem prihvaćenog Plana upravljanja ribolovom okružujućim mrežama plivaricama u Republici Hrvatskoj, Europska komisija je putem Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2018/1585 omogućila derogaciju za ribolov malim plivaricama u pogledu najmanje udaljenosti od obale i najmanje dubine mora točno određenom broju ribarskih plovila. S obzirom na to da je Provedbena Odluka donesena na razdoblje od 26. listopada 2018. godine do 26. listopada 2021. godine, a važeća izdana odobrenja vrijede do 1. travnja 2021. godine, ovom se dopunom omogućuje vlasnicima plovila koji su udovoljili kriterijima za izdavanje prvog odobrenja, i koje je trenutno važeće da nastave kontinuirano obavljati ribolov do kraja važenja Provedbene Uredbe.

Savjetovanje je otvoreno do: 5.3.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16042