Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava

Savjetovanje s javnošću radi donošenja Pravilnika o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava kojim će se odrediti nadležno tijelo i zadaće nadležnoga tijela za provedbu Uredbe Komisije (EZ) br. 1737/2006 u dijelu koji se odnosi na motrenje oštećenosti šumskih ekosustava, propisati način prikupljanja podataka, sadržaj i vođenje Registra šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske u dijelu upisnika oštećenosti šumskih ekosustava te uvjeti korištenja podataka

Savjetovanje je otvoreno do: 26.4.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10601