Savjetovanje s javnošću za prijedlog Natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu

NAZIV AKTA Prijedlog Natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine, broj 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21) Zašto se akt predlaže Sukladno Zakonu o veterinarstvu poslove: 1. provode propisana preventivna cijepljenja, propisane dijagnostičke i druge pretrage radi zaštite zdravlja životinja i ljudi te mjere za otkrivanje, suzbijanje, sprječavanje i iskorjenjivanje zaraznih ili nametničkih bolesti i zoonoza, 2. provode mjere veterinarske zaštite okoliša radi sprječavanja širenja i suzbijanja zaraznih ili nametničkih bolesti životinja (dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju i radiološku dekontaminaciju), 3. izdaju svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja, putne listove za goveda, putovnice za kućne ljubimce certifikate i druge javne isprave kada je to određeno ovim Zakonom ili drugim propisom donesenim za provedbu propisa EU, 4. obavljaju propisane veterinarske preglede, 5. mjere otkrivanja, nadziranja, sprječavanja pojave i širenja, kontrole, suzbijanja i iskorjenjivanja bolesti životinja i zoonoza, u skladu s epidemiološkim stanjem i razinom ugroženosti, može obavljati samo veterinarska ambulanta, odnosno veterinarska stanica koju na vrijeme od sedam godina ovlasti Uprava kao delegirano tijelo kojemu su povjereni poslovi službenih aktivnosti pod uvjetima propisanima člankom 31. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/625. Odluka o davanju ovlasti za obavljanje navedenih poslova donosi se na temelju javnoga natječaja koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, a provodi ga povjerenstvo koje imenuje čelnik Uprave. Ministarstvo provodi javni natječaj po kriterijima koji osiguravaju stručno i potpuno obavljanje poslova na određenom području. Takva odabrana veterinarska organizacija odgovorna je i pri izbijanju određenih zaraznih bolesti te njihovu suzbijanju. Pozitivne posljedice Uključivanjem svih dionika u postupak donošenja kriterija za natječaj, postupak se čini transparentnim, unaprjeđuje se provedba mjera naređenih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju, te smanjuje pritisak na moguće žalbe u provedenim postupcima natječaja. Negativne posljedice Ne očekuju se nikakve negativne posljedice. Faza donošenja akta Spreman za e-savjetovanje.

Savjetovanje je otvoreno do: 9.5.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20292